Print

Manual - Regattaadmin

Regattaadmin er opbygget i tæt samarbejde med de personer som afvikler regattaer.

Manualen beskriver først de overordnede linjer. I hver sektion er der henvisninger til de detaljerede beskrivelser.

Need to known indhold identificerers let med den røde tekstfarve, resten er at betragte som nice to know.

Introduktion

Afvikling af en regatta kan inddeles i fire faser:

Opsætning Planlægning Afvikling Efterbehandling
 1. Opsætning: Alle de grundlæggende ting omkring regattaen laves på dette tidspunkt. I praksis er det de fysiske rammer omkring regatten der beskrives og løbslisten lægges ind i systemet.
 2. Planlægning: Nå deadline er nået (normalt 10 dage før regatta) kan man se på det indkomne tilmeldinger og laven en tidsplan til hvordan løbene kan afvikles. Når dette er på plads kan der dennes en startliste.
  Eventuelle undtagelser til den automatiske genererede startliste kan rettes efterfølgnde (dette kan eksempelvis være rækkenfølgende på indledende løb.
 3. Afvikling: Denne fase starter efter mandskabsledermødet. Den består af lodtrækning til løbene. Opdateringer af løb i forhold til indkomne navneændringer, afmeldinger og eftertilmeldinger.
  Resultat indtastning er også en del af denne fase.
 4. Efterbehandling: Dette punkt relatere sig til det økonomiske i forbindelse med regattaen. Fremsendelse af faktura og opkrævning af efteranmeldelser.


Dataflow

Sammenhængen mellem de gundlæggende tabeller og de sider som kan påvirke dem:

I diagrammet bemærkes det at ændringer foretaget i Heat Administration og Administrer Resultater bliver overskrevet, hvis der på et tidspunkt bliver genereret en ny Startliste
Samtidig ses det at Startlisten er afhængig af parametre fra Regatta setup og Løbsliste administration samt Tilmeldinger


1. Opsætning

Opsætning af regattaen foregår to forskellige steder:

 1. Regatta Setup indeholder alle informationer om regattaen, med undtagelse af løbslisten.
 2. Løbsliste Administration bruges til at foretage alle indstillinger i løbslisten.


2. Planlægning

Når deadline er indtruffet skal der laves en tidsplan for regattaen og der skal genereres en foreløbig startliste.
Efter mandskabsledermødet skal der laves en lodtrækning og hvis der er ændringer til løbslisten, så skal disse udføres.

 1. Hvis en tilmelding skal flyttes til et andet løb, så gøres dette i Holdændring
 2. Tidsplanen laves ved at opdatere alle starttider i Løbsliste Administration
 3. Derefter skal der skabes en foreløbig startliste i Generer Startliste
 4. Mandskabsledermødet kan give anledning til navneændringer som laves i Tilmeldings administration, eller ændringer til løbslisten, som laves i Løbsliste administration
 5. Lodtrækning skal foretages inden den
 6. Endelige startliste bliver genereret
 7. Hvis der bliver brug for at flytte et heat efter at startlisten er genereret, så kan man gøre det i Heat Administration (ændringer foretaget her vil bliver overskrevet hvis startlisten bliver genereret igen)
 8. Hvis der bliver brug for at flytte et hold fra et heat til et andet, så gøres dette i Banefordeling.


3. Afvikling

Regattaen er i gang og afviklingen består i at vedligeholde en korrekt heatopbygning

Afmeldinger
Afmeldinger kan indtastes i systemet to steder
 1. Tilmeldingsadministration: Når en afmelding registrers her, så har det samtidig indldelse på den heatordning, som løbet skal afvikles efter.
  Har man f.eks et løb med 7 deltagere i, så medfører det at der skal afvikles 2 indledende løb og en A-finale og måske en B-finale (afhængig af den valgte heatordning). Afmeldes der et hold, så er deltagerantallet nede på . Indledende løb bortfalder og det samme gør en evt. B-finale.
  Bemærk: For at opretholde fuld kontrol, så skal man efter en afmelding i Administrer Resultater finde løbet frem og trykke på godkend knappen, som bevirker at heatordningen genudregnes
 2. Modtages en afmelding EFTER indledende er roet, så skal den ikke registreres som en afmelding, men i stedet, skal den i Administrer Resultater registreres som DNS (Did not start). Grunden til dette er at heatordningen ikke må ændres efter indledende løb.
Tilmeldinger
Tilmeldinger indtastes via Tilmeld Admin
Efter indtastning af en tilmelding, skal man i menupunktet banefordeling sørge for at indplacere holdet i det korrekte heat i forhold til den gældende banefordeling. Samme skal skal man tildele holdet et startnummer.
Navneændringer
På siden Tilmeldings Administration kan man på hvert eneste hold bruge knappen Holdændring

4. Efterbehandling

Efter endt regatta vil der ofte være eftertilmeldinger som endnu ikke er afregnet. I betalingsoversigten er der en samlet oversigt.

 1. Betalingsoversigten indholder samlet oversigt, og man også downloade faktura for alle tilmeldingerne


1.A. Opsætning > Regatta setup

Siden indeholder 9 faneblade, som i stor udstrækning refererer til de forskelle menupunkter, som brugere ser på forsiden

 1. Generelt
  Overordnet information om regattaen. Her indstilles de grundlæggende parametre for regattaen.
  DatoDenne skal være sammenfaldende med regattaens 1. dag
  Navn Regattaens navn
  Uri Regattaens hjemmeside
  tilmeldStart På dette tidspunkt åbnes der for tilmelding til regattaen (se dog også punktet tilmeldingLukket).
  Anbefaling: 1-2 måneder før regattaen
  eftertilmeldStart Den ordinære tilmelding slutter, og den ekstraordinære begynder.
  Dette medfører forhøjet Startgebyr.
  Anbefaling: 10 dage før regattastart.
  startlistVis På dette tidspunkt bliver startlisten synlig (se dog også punktet visStartlist).
  Anbefaling: Dette kan vente indtil efter Mandskabsledermøde.
  tidsplanVis På dette tidspunkt bliver tidsplanen vist (se dog også punktet visTidsplan).
  Tidsplanen er afhængig af at startlisten er genereret, da det er en oversigt over alle heats.
  Der behøver ikke at bliver foretaget lodtrækning, for at lave denne første udgave af startlisten.
  Anbefaling: Vis tidsplanen umiddelbart efter den ordinære tilmeldingsperiode stopper.
  tilmeldSlut Efter dette tidspunkt er der lukket for tilmelding til regattaen.
  Administratorer kan dog stadig tilmelde.
  Anbefaling: tidspunkt er 2 timer før Mandskabsledermøde
  visStandardReglement
  visStarttidMedSekunder
  visStarttidPaaTilmeldinger
  startPre3 Klokkeslet for start på onsdagens indledende
  startPre4 Klokkeslet for start på torsdagens indledende
  startPre5 Klokkeslet for start på fredagens indledende
  startPre6 Klokkeslet for start på lørdagens indledende
  startPre7 Klokkeslet for start på søndagens indledende
  visLoebsliste Vis løbslisten på regatta.roning.dk
  visTilmeldinger Vis tilmeldinger på regatta.roning.dk.
  Anbefaling: Vis tilmeldinger og tidsplanen når den ordinære tilmeldings periode stopper.
  visStartlist Vis Startlisten på regatta.roning.dk.
  Det kræver samtidig at startlistVis er opfyldt
  visTidsplan Vis Tidsplanen på regatta.roning.dk.
  Det kræver samtidig at tidsplanVis er opfyldt Denne er også afhængig af at startlisten er dannet
  visResultater Vis resultaterne på regatta.roning.dk
  infoLoebsliste Info oven over Løbslisten
  infoTilmelding Info øverst på tilmeldingssiden
  infoTilmeldinger Info oven over Tilmeldingerne
  infoStartlist Info oven over Startlisten
  infoTidsplan Info oven over Tidsplanen
  infoResultater Info oven over Resultaterne
  TilmeldingLukket Hvis der er brug for at lukke for tilmeldingen uden at rette i datoerne beskrevet herover, så kan denne indstilling sættes til Ja
  visINavigation Skal regattaen vises på regatta.roning.dk
  RegattaEjerEmail Den email, som skal modtage info om efteranmeldelser (ved flere adresser, skal de sepereres med komma). Denne adresse vises ikke på tilmeldingssiden. Til det formål skal der udfyldes email i fanebladet Kontakt
  regattaEjerNavn Den email, som skal modtage info om efteranmeldelser (ved flere adresser, skal de sepereres med komma). Denne adresse vises ikke på tilmeldingssiden. Til det formål skal der udfyldes email i fanebladet Kontakt
  email_notification
 2. Fakturaoplysnigner
  Informationer som skal fremgå på Faktura
  invoive_name Regattaens navn, som vises på regningen
  invoice_address Regattaens adress, som vises på regningen
  invoice_zipRegattaens postnummer, som vises på regningen
  invoice_date Fakturadato Dato format yyyy-mm-dd. ex. 2024-04-20
  invoice_due_date Betalings dato Dato format yyyy-mm-dd. ex. 2024-04-20
  invoice_city Regattaens by, som vises på regningen
  invoice_bank Regattaens banks navn, som vises på regningen
  invoice_registration_number Regattaens bank registreringsnummer, som vises på regningen
  invoice_account_number Regattaens bank kontonummer, som vises på regningen
  invoice_contact_name Regattaens kontaktperson, som vises på regningen
  invoice_contact_email Regattaens kontaktemail, som vises på regningen
  invoice_contact_phone Regattaens kontakttelefonnummer, som vises på regningen
 3. Startliste
  Indstillinger i forbindelse med generering af startlisten. Mellemrum mellem heats etc.
  antalSingle Antallet af Concept 2 roergometre.
  antalEner Antallet af Concept 2 roergometre i Slide opsætning
  antalToer Antallet af Concept 2 roergometre i Slide opsætning
  antalFirer Antallet af Concept 2 roergometre i Slide opsætning
  antalOtter Antallet af Concept 2 roergometre i Slide opsætning
  antalBaner Antallet af baner på den udendørs robane (2,4,6,8,9)
  minEfterIndl500 Hvor tæt indledende løb skal ligge, når startlisten genereres. 500m
  minEfterIndl1000 Hvor tæt indledende løb skal ligge, når startlisten genereres. 1000m
  minEfterIndl1500 Hvor tæt indledende løb skal ligge, når startlisten genereres. 1500m
  minEfterIndl2o00 Hvor tæt indledende løb skal ligge, når startlisten genereres. 2000m
  minEfter500 Min pause efter finale/afdeling ved distance på 500m
  minEfter1000 Min pause efter finale/afdeling ved distance på 1000m
  minEfter1500 Min pause efter finale/afdeling ved distance på 1500m
  minEfter2000 Min pause efter finale/afdeling ved distance på 2000m
  enkeltstarts_mellemrum Tid i sekunder mellem to starter ved enkeltstart
 4. Information på forsiden
  Forside information.
  regatta_sted Ex. Rostadion
  regatta_adresse Regattaens adresse (vej og husnummer)
  regatta_zip Regattaens postnr
  regatta_by Regattaens By
  mandskabsledermode Evt. Information om Mandskabsledermøde
  information Ekstra felt til mereInformation
 5. Anden Information
  Anden Information. Regler for afvikling, trailer parkering m.m.
  reglement Information om Reglement
  loebsafvikling Information om Løbsafvikling
  trailerparkering Information om Trailerparkering
 6. Kontakt
  Kontaktinformation til regattaen
 7. Mad og Overnatning
  Oplysninger om forplejning og overnatning
 8. Ekstra valgfri info
  Her er der mulighed for at lavet et selvvalgt menupunkt. Eksempler på dette kunne være. Covid-19 information, Landsholdsopdatering eller Sundhedstjek

Regatta typer

Systemet kan bruges til at afvikle tre forskellige regattatyper:

Ergometer Concept 2 Kortbane 2000m / 1500m etc. Langbane 10km / 25km etc.
 1. Ergometer Concept 2: Afvikling foregår eksternt, og man kan benytte tre forskellige programmer:
  • Erg Race som er Concept 2s nye program.
  • Time Team som er et Hollands produkt til at afvike virtuelle regattaer. Kræver seperat aftale med Time Team
  • Venue Race som er Concept 2s gamle program.
 2. Kortbane: Regattaer hvor løb inddeles i heat og hvor heat. Der er til dette formål implementeret mange forskellige heatordninger/forsøksordninger.
 3. Langdistance: Starten forgår som enkeltstart/jagtstart. Systemet kan både bruges som tidtagningssystem. Eller man kan indføre tiderne fra et eksternt system (stopur).

Det er ikke muligt selv at skifte regattatype. Det skal gøres af superadmin.


Regatta Setup

Basisinformation om regattaen vedlighedes i dette menupunkt. Navn, dato, adresse osv.

Siden indeholder 9 faneblade, som i nogen udstrækning refererer til de forskelle menupunkter, som brugere ser

 1. Generelt
  Overordnet information om regattaen. Her indstilles de forskellige tidspunkter for regattaen. Herunder er fremhævet nogle af de væsentligste
  • navn Regattaens navn
  • tilmeldStart På dette tidspunkt åbnes der for tilmelding til regattaen
  • eftertilmeldStart På dette tidspunkt slutter den ordinære tilmelding, og den ekstraordinære begynder. Dette medfører forhøjet startgebyr.
  • tilmeldSlut Efter dette tidspunkt er der lukket for tilmelding til regattaen. Administratorer kan dog stadig tilmelde.
  • tilmeldingLukket Hvis der er brug for at lukke for tilmeldingen uden at rette i datoerne beskrevet herover, så kan denne indstilling sættes til Ja
  • regattaEjerEmail Den email, som skal modtage info om efteranmeldelser (ved flere adresser, skal de sepereres med komma). Denne adresse vises ikke på tilmeldingssiden. Til det formål skal der udfyldes email i fanebladet Kontakt
 2. Fakturaoplysnigner
  Informationer som skal fremgår på Faktura
 3. Startliste
  Indstillinger i forbindelse med generering af startlisten. Mellemrum mellem heats etc.
  • Antal Ergometre / antal 1-slide / antalBaner På dette faneblad angives de fysiske rammer for regattaen. Disse har betydning når startlisten skal genereres. Specielt bemærkes det, at hvis man har en regatta som afviklet som en cup (holdene møder hinanden 1-1, vinderen gør videre og taberen udgår) så skal antalBaner stå til 2.
  • Mellemrum mellem løb I dette menupunkt angives hvor tæt løb skal ligge, når startlisten genereres. Der skal indstilles på for de indledende løb og for finale løbene
  • Mellemrum mellem både ved enkeltstart/timetrial Angives i sekunder
 4. Information på forsiden
  Forside information. Fysisk adresse, Mandskabsledermøde og information.
 5. Anden Information
  Anden information. Regler for afvikling, trailer parkering m.m.
 6. Kontakt
  Kontaktinformation til regattaen
 7. Mad og Overnatning
  Oplysninger om forplejning og overnatning
 8. Ekstra valgfri info
  Her er der mulighed for at lavet et selvvalgt menupunkt. Eksempler på dette kunne være. Covid-19 information, Landsholdsopdatering eller Sundhedstjek

Løbsliste Administration

Alle løb der tilbydes til regattaen er i denne liste. I listen kan alt vedrørende det enkelte løb indstilles.

...

Der er 21 kolonner i oversigten over løb. Alle indstillinger for et løb indstilles i dennne oversigt.

ParamenterVærdi
Unik Løb nr Dette nummer er et internt id, og vises ikke til brugerne
regatta Løb nr Løbet synlige nummer
Løbsbeskrivelse
Løbs kode
Løbs titel genereres automatisk ud fra løbstypen og aldersgruppen.
Distance Distance
Løb title Dette er beskrivelsen af løbet
Addendum til løb title Ekstraordinær tilføjelse til titlen på et løb
Relateret Løb nr Hvis et løb på regattaen 2.dag er mangen til et løb på 1.dag, kan man indsætte Unik Løb Nr, så så vil bevirke at tilmelderen kan tilmelde i begge løb samtidig
Total / Tilmeldt Det totale antal tilmeldte hold / Total fraregnet afmeldinger
Start gruppe Hvis to løb skal afvikles samtidig, bør de tildeles samme startgruppe, på den måde får de ved lodtrækning alle forskellige startnumre. startgruppenumre er et tal > 0. Numrene tildeles fortløbene ved flere startgrupper.
Starttid Starttidspunktet for A Finalen. Hvis to løb skal afvikles samtidig skal de have samme time- og minutangivelse, men sekundet skal adskilles. Eksempelvis: 2024-07-22 15:37-01 og 2024-07-22 15:37-02
Startgebyr Det ordinære startgebyr
Startgebyr
Eftertilmelding
Eftertilmeldingsgebyr
Løbs type Løbs type vælges på en forud defineret liste
Heatordning Løbs type vælges på en forud defineret liste
Handicap- Type Der findes mange handicapsystemer
Kategori (label) En label som bliver skrevet sammen med løbet. Mulighederne er mangle, og der kan oprettes flere.
Tilmelding- Type Der er mulighed for at vælge Løb, Overnatning og Forplejning
Tillad- Eftertilmelding Tillad Eftertilmelding
Tillad- Holdændring Tillad Holdændring
Aflyst Hvis et løb er Aflyst
Hybrid Bruges kun til Time-Team hybrid regatta

Ændringer i løbstypen

Hvis der skal fortages ændringer i løbstypen, dvs. enten bådtypen, aldersgruppen, distancen eller kønnet, så skal man anvende linket i toppen af siden, så åbner op for ændring af løbstypen.
Hvis den ønskede løbstype ikke findes i systemet, så kan den oprettes nederst på siden.


Generer Startliste

 1. Først kommer der et punkt der er ret manuelt.
  Kig på tilmeldingerne for at få en ide om hvornår de forskellige løb kan starte og hvilke der kan lægges sammen.
 2. Opdater starttidspunkterne, med de forventede starttidspunkter i menupunktet Løbsliste administration. Når alle løb har korrekt starttidspunkt, så tryk på knappen, der både findes over og under listen.
  • Heatfinaler: Tidspunktet der angives i Løbsliste administration gælder alle heatfinaler. ex. medfører at fire heatfinaler bliver tildelt tiderne , , og . På startlisten bliver de fire heatfinaler vist i fire heat alle med samme starttidspunkt 12:00.
  • Heatordning med indledende/forsøks og finaler: Tidspunktet der angives i Løbsliste administration gælder for den første finale. ex. medfører at D-finalen starter 12:10:00, C-Finalen klokken 12:15:00 osv. (mellemrummet mellem finalerne angives i Regatta setup De indledende løb angives som en stor blok om morgenen.
 3. Lodtrækning. Foretag lodtrækning i alle løb. Lav evt. seeded lodtrækning for at få de hurtigste på banerne med lavest nummer. (husk at tryk på knappen "Opdater seedningtider i alle løb" inden der laves en "seeded" lodtrækning)
 4. I de løb hvor der er flere end [antal-baner] tilmeldte skal man gå ind i "Banefordeling og give roerne 2 (eller flere) forskellige starttidspunkter, det vil få dem til at blive delt ud i to heat. Det nye starttidspunkt vil ligeledes komme på startlisten
  1. VIGTIGT, del ikke stafetløbet i to dele før end alle er vejet ind, da banefordelingen sortere dem efter handicap.
  2. VIGTIGT hvis to løb skal roes samtidig, så vær sikker på de har samme distance.
 5. Problemløsning:
  • Vær sikker på at det er korrekt dato i løbet i løbslisten. Når der genereres startliste, så bruges den dato, der er sat i regattaSetup som udgangspunkt. Når der genereres startliste til de to dage, så gøres det til den dato, samt til den efterfølgende dato.

Startliste for 2. gang

Vær opmærksom på at ændringer der er foretaget i startlisten via Banefordeling går tabt, hvis man trykker på knappen, Generer Startliste.
Hvis man øsker at starte forfra med generering af startlisten, stal man eksplicit slette startlisten.
Til at hjælpe med at få sat de rigtige start-tidspunkter på, er der info om antal starter inde i menupunktet løbslisteadministrationen.


Administrer Resultater

Tidtagningen kan enten forgår eksternt eller internt. Den eksterne tidtagning er den mest præcises, men hvor ~1sek nøjagtighed er tilladeligt, kan men anvende den interne tidtagning.

Ekstern tidtagning
ALGE: DFfRs officielle tidtagnings udstyr. På siden ALGE er der mulighed for at eksportere hele, eller dele af, startlisten til ALGE i form er en meetxml fil. (ex: reg2023_2023-06-04_065928.meetxml)
Opdatering: af ALGE skal ske efter at indledende løb er afviklet og systemet har planlagt finale løbene. Stopwatch: Er DFfRs forrige tidtagnings udstyr, udviklet fra Frank Mortensen. Det anvendes pt. stadig som tidtagning til coastal beach sprint regatta. Programmet henter selv løbslisten fra regattaadmin via en webservice. Resultatet afleveres ligeledes via en webservice. Sluttteligt skal i tiderne i Stopwatc parres med startnumrene.
Raceclocker/free-stopwatch.com: Bruges til norske regattaer. Der er ikke en direkte integation, men i stedet baserer løsningen sig på at resultatfilen bliver uploaded. Herefter skal tiderne parrres med startnumrene.
Time-team/C2 Erg Race/C2 Venue Race: Alle er direkte import af ergometertider.
Intern tidtagning
Den interne tidtagning er begrænset af at den ikke er særlig nøjagtig at tage tid med en knap på en grafik brugergrænseflade.
Tidtagningen anvender computerens interne ur, så hvis forskellige computere anvendes til fx. start og mål (eller flere computere i mål), så skal uret i computerne være sat ens. Til dette formål anbefales det at være en ur-server til dette og så bruge den samme på alle enheder.
Efterbehandlig af tidtagning
Som det ses i diagrammet, er der flere kilder, som har indflydelse på den endelige tid.
Handicap: Beregnes på siden Handicaptider og føres automatisk over i tidtagningen. Som tidtager har man mulighed for at ændre i handicappet. Dog er det vigtig at vide at en evt. ændring vil bliver overskrevet af en opdatering på handicap siden.
Tidsstraf: Ved ergometerroning kan der uddeles en tidsstraf til et hold, denne skrives ind her.
Bruttotid: Tiden der bliver importeret fra tidtagningen. Bruttotiden kan redigeres, men under normale omstændigheder er der ingen grund til at ændre noget i dette felt.
Opdatering af Nettotiden
Nettotiden er den tid som resultatet rangeres efter.
Som det ses i diagrammet er der også mulighed for at nettotiden kan blive korrigeret af en handicapfaktor. Denne beregnes på siden Handicap Factor

Der er integration til tre forskellige tidtagningssystmer. Stopwatch, free-stopwatch.com og ALGE. Endelig er der også mulighed for at taste alle tiderne manuelt.
Efter tiderne er inde i systemet kan de redigeres via formularen på Administrer Resultater

Når tiderne i et heat gemmes, så gennemløbes Heatordning for det aktuelle løb. Der er placeringen, som står ud for resultatet, som bruges til at bestemme hvilke hold der går videre til de forskellige runder (opsamling, kvart-, semi- eller finaler.
Bemærk: Heatordning til norgesmesterskaberne benytter sig som det eneste Heatordning også tiderne til at bestemme hvem der går videre.


Løbsafvikling

 1. Efter startlisten er genereret, kan man finde RAC filer her.
 2. upload. Her uploaded de tre filer (result, split, stroke)
 3. VIGTIGT: Resultaterne udskrives fra ergometertider.dk

Heatordninger

Der er implementeret en række forskellige heatordninger, de er beskrevet herunder

ParamenterVærdi
any ANYs heatordning 6 både og derunder
dffr DFfRs heatordning kun med A finaler heatordning
dffra DFfRs heatordning kun med A finaler
dffrab DFfRs heatordning med A og B finaler, (B-finaler kun ved min. 12 tilmeldte)
dffrabc DFfR heatordning med B-,C-,D- finaler tilføjet.
dffrabcd2 DFfR heatordning med B-,C-,D- finaler men kun A/B semifinaler
afd Bruges når der ikke skal foretages noget automatisk (fx. motion og begynder)
man Bruges når der ikke skal foretages noget automatisk (fx. Ergometer)
8gp Danner løb pga skemaet med timetrial etc.
fisa Dette er FISAs heatordning,
tucup TU-cup heatordning
masters Handicaps er beregnet ud fra side X i kapronings reglementet. Løbet bliver afviklet i addelinger.
handicapfactor Handicap bliver beregnet ud fra handicap faktorer. Der er en faktor til alle årgange. Løbet bliver afviklet i afdelinger.
enkeltstart Skal bruges til løb hvor holdene startes enkeltvis. Afstanden mellem to starter defineres i regattaAdmin, men kan efter ændres efter generering af startlisten.
heatfinaler Fungere på samme måde som indledende løb. Der er kun finaler og bådene bliver inddelt før start. Så alle skal altså være klar før starten i den første heatfinale.

Handicap beregningsmetoder

Ved begrebet handicap forstås i denne sammenhæng, den tidsstraf, som et hold bliver pålagt, grundet deres sammensætning i forhold til de øvrige hold.

Et handicap, er altså en relativ størrelse der er afhængig af ens modstandere.

Valget af handicap beregning er baseret på følgende muligheder

Stafet
Beregningen er baseret på alder, køn og vælg. Se udregning i kaproningsreglementet
Slide
Udregningen er som ved Stafet, men ved løb i Åben klasse korrigeres der ikke for roerens alder
Master
Udregningerne er basseret på: Alders-gruppe, køn og bådtype, samt om holdet er et mix-hold.
LDK

Udregningerne er basseret på: Alder, køn og bådtype, samt om holdet er et mix-hold (Forskellen er altså at alderen variere for hvert på).

Bådfaktorer og styrmandsmedregning
BådtypeBådfaktorBrug cox. data i handicap beregningUndtagelser
8+XXXNej
4+ inrXXX.Ja
2+ inr.XXXJa
2x coastalXXX-5% reglen gælder ikke her, i mangel af cox.
4x+ coastalXXXNej

Holdændring

Hvis et hold er tilmeld et forkert løb, kan han skiftes til et andet løb her.
Hvis et hold skal betales af en anden tilmelder, kan denne også ændres her.
Der er på denne side mulighed for at overskrive det hold som automatisk bliver tilmeldt et hold.


Tilmeldings administration

Sider giver det fulde overblik over alle tilmeldingerne i alle løb. På denne side kan man lave udskiftninger på et hold.


Lodtrækning

lodtrækningsiden giver mulighed for at foretage en tilfældig lodtrækning i alle løb på en gang (Hvis man i Løbsliste administration har angivet at flere løb har samme startgruppe, så vil der efter lodtrækning ikke være dubletter). Lodtrækningen kan også foretages en dag ad gangen.
Ved ergometer regatta er der mulighed for at lave en seeded lodtrækning. Dette foregår ved at man først trykke på knappen der opdatere seedningstider i alle løb. Seedningen fungerer ved at den henter alle tidligere registrerede resultater og så sættes den bedste som seedningstid på tilmeldingen. Seeded Lodtrækning foregår ved at roerne med de hurtigste tider får de laveste startnumre


Startnumre

En liste der viser hvilke startnumber hver klub har brug for. Listen kan filtreres på dage. Listen er afhængig af at der er foretaget lodtrækning først


Heat Administration

Oversigt over alle heat som skal afvikles. Der er mulighed for at ændre afviklingstiden for et heat.


Banefordeling

Banefordelinggive mulighed for at flytte en roer fra en bane til en anden bane. Der er også mulighed for at flytte en roer fra et heat til et andet heat