Introduktion

Regattaadmin er opbygget på sammen måde som en regatta. Gundlæggende kan man sige at der er tre faser:

 1. Opsætningsfasen: Alle de grundlæggende ting omkring regattaen laves på dette tidspunkt. I praksis er det de fysiske rammer omkring regatten der beskrives og løbslisten lægges ind i systemet.
 2. Planlægningen: Nå deadline er nået (normalt 10 dage før regatta) kan man se på det indkomne tilmeldinger og laven en tidsplan til hvordan løbene kan afvikles. Når dette er på plads kan der dennes en startliste.
  Eventuelle undtagelser til den automatiske genererede startliste kan rettes efterfølgnde (dette kan eksempelvis være rækkenfølgende på indledende løb.
 3. Afviklingsfasen: Denne fase starter efter mandskabsledermødet. Den består af lodtrækning til løbene. Opdateringer af løb i forhold til indkomne navneændringer, afmeldinger og eftertilmeldinger.
  Resultat indtastning er også en del af denne fase.


RegattaSetup

Basisinformation om regattaen vedlighedes i dette menupunkt. Navn, dato, adresse osv.

Det er også under regattaSetup man indstiller mellemrum mellem heat. Dette skal bruges når en startliste skal genereres. På siden er der forklarende tekst til hver parameter

Antal Ergometre / antal 1-slide / antalBaner
På dette faneblad angives de fysiske rammer for regattaen. Disse har betydning når startlisten skal genereres
Mellemrum mellem løb
I dette menupunkt angives hvor tæt løb skal ligge, når startlisten genereres. Der skal indstilles på for de indledende løb og for finale løbene
Mellemrum mellem både ved enkeltstart/timetrial
Angives i sekunder

Ekstra valgfri info. Dette er dynamisk menupunkt, som normalt ikke bruges. Er der et behov for at lave en ekstra side, så kan det gøres her. Menupunktet kræver at der skrives noget i det første felt, for at de bliver vist


Afvikling

Regattaen er i gang og afviklingen består i at vedligeholde en korrekt heatopbygning

Afmeldinger
Afmeldinger kan indtastes i systemet to steder
 1. Tilmeldingsadministration: Når en afmelding registrers her, så har det samtidig indldelse på den heatordning, som løbet skal afvikles efter.
  Har man f.eks et løb med 7 deltagere i, så medfører det at der skal afvikles 2 indledende løb og en A-finale og måske en B-finale (afhængig af den valgte heatordning). Afmeldes der et hold, så er deltagerantallet nede på . Indledende løb bortfalder og det samme gør en evt. B-finale.
  Bemærk: For at opretholde fuld kontrol, så skal man efter en afmelding i Administrer Resultater finde løbet frem og trykke på godkend knappen, som bevirker at heatordningen genudregnes
 2. Modtages en afmelding EFTER indledende er roet, så skal den ikke registreres som en afmelding, men i stedet, skal den i Administrer Resultater registreres som DNS (Did not start). Grunden til dette er at heatordningen ikke må ændres efter indledende løb.
Tilmeldinger
Tilmeldinger indtastes via Tilmeld Admin
Efter indtastning af en tilmelding, skal man i menupunktet banefordeling sørge for at indplacere holdet i det korrekte heat i forhold til den gældende banefordeling. Samme skal skal man tildele holdet et startnummer.
Navneændringer
På siden Tilmeldings Administration kan man på hvert eneste hold bruge knappen Holdændring

Løbsliste Administration

Alle løb der tilbydes til regattaen skal være med i denne liste. I listen kan alt vedrørende det enkelte løb indstilles.

Unik Løb Nr
Dette nummer er et internt id, og vises ikke til brugerne
Regatta Løb Nr
Løbet synlige nummer
Løbstitel
Løbs titel genereres automatisk ud fra løbstypen og aldersgruppen.
Addendum til Løbstitel
Ekstraordinær tilføjelse til titlen på et løb
Relateret Løb Nr
Total / tilmeldt
Start gruppe
Starttidspunkt
Start gebyr
Sent-gebyr
Heat Ordning
Handicap-type
Kategori
Tilmeldings-Type
Tillad-Eftertilmed
Tillad-Holdnavn

Ændringer i løbstypen


Generer Startliste

 1. Først kommer der et punkt der er ret manuelt.
  Kig på tilmeldingerne for at få en ide om hvornår de forskellige løb kan starte og hvilke der kan ligges sammen.
  Jeg arbejder pt. på at få disse informationer indbygget i løbslisteadministrationen
 2. Opdater starttidspunkterne, med de forventede starttidspunkter i menupunktet "Løbsliste Administration". Når alle løb har korrekt starttidspunkt, så tryk på "Gem" knappen, der både findes over og under listen.
 3. Lodtrækning. Foretag lodtrækning i alle løb. Lav evt. seeded lodtrækning for at få de hurtigste på banerne med lavest nummer. (husk at tryk på knappen "Opdater seedningtider i alle løb" inden der laves en "seeded" lodtrækning)
 4. I de løb hvor der er mere end [antal-baner] tilmeldte skal man gå ind i "Banefordeling og give roerne 2 (eller flere) forskellige starttidspunkter, det vil få dem til at blive delt ud i to heat. Det nye starttidspunkt vil ligeledes komme på startlisten
  1. VIGTIGT, del ikke stafetløbet i to dele før end alle er vejet ind, da banefordelingen sortere dem efter handicap.
  2. VIGTIGT hvis to løb skal roes samtidig, så vær sikker på de har samme distance.
 5. Problemløsning:
  • Vær sikker på at det er korrekt dato i løbet i løbslisten. Når der genereres startliste, så bruges den dato, der er sat i regattaSetup som udgangspunkt. Når der genereres startliste til de to dage, så gøres det til den dato, samt til den efterfølgende dato.

Startliste for 2. gang

Vær opmærksom på at de ændringer der er foretaget i startlisten via Heatadministartion eller Banefordeling så går de tabt, hvis man trykker på knappen, Generer Startliste.
En måde som man kan komme omkring dette på, er at søge for at de start-tidspunkter der står i Løbsliste Administration er dem som man vil have på startlisten.
Til at hjælpe med at få sat de rigtige start-tidspunkter på, er der info om antal starter inde i menupunktet løbslisteadministrationen.


Løbsafvikling

 1. Efter startlisten er genereret, kan man finde RAC filer her.
 2. upload. Her uploaded de tre filer (result, split, stroke)
 3. VIGTIGT: Resultaterne udskrives fra ergometertider.dk

Heatordninger

Der er implementeret en række forskellige heatordninger, de er beskrevet herunder

any
ANYs heatordning 6 både og derunder
dffr
DFfRs heatordning kun med A finaler heatordning
dffra
DFfRs heatordning kun med A finaler
dffrab
DFfRs heatordning med A og B finaler, (B-finaler kun ved min. 12 tilmeldte)
dffrabc
DFfR heatordning med B-,C-,D- finaler tilføjet.
dffrabcd2
DFfR heatordning med B-,C-,D- finaler men kun A/B semifinaler
afd
Bruges når der ikke skal foretages noget automatisk (fx. motion og begynder)
man
Bruges når der ikke skal foretages noget automatisk (fx. Ergometer)
8gp
Danner løb pga skemaet med timetrial etc.
fisa
Dette er FISAs heatordning,
tucup
TU-cup heatordning
masters
Handicaps er beregnet ud fra side X i kapronings reglementet. Løbet bliver afviklet i addelinger.
handicapfactor
Handicap bliver beregnet ud fra handicap faktorer. Der er en faktor til alle årgange. Løbet bliver afviklet i afdelinger.
enkeltstart
Skal bruges til løb hvor holdene startes enkeltvis. Afstanden mellem to starter defineres i regattaAdmin, men kan efter ændres efter generering af startlisten.
heatfinaler
Fungere på samme måde som indledende løb. Der er kun finaler og bådene bliver inddelt før start. Så alle skal altså være klar før starten i den første heatfinale.

Handicap beregningsmetoder

Ved begrebet handicap forstås i denne sammenhæng, den tidsstraf, som et hold bliver pålagt, grundet deres sammensætning i forhold til de øvrige hold.

Et handicap, er altså en relativ størrelse der er afhængig af ens modstandere.

Valget af handicap beregning er baseret på følgende muligheder

Stafet
Beregningen er baseret på alder, køn og vælg. Se udregning i kaproningsreglementet
Slide
Udregningen er som ved Stafet, men ved løb i Åben klasse korrigeres der ikke for roerens alder
Master
Udregningerne er basseret på: Alders-gruppe, køn og bådtype, samt om holdet er et mix-hold.
LDK

Udregningerne er basseret på: Alder, køn og bådtype, samt om holdet er et mix-hold (Forskellen er altså at alderen variere for hvert på).

Bådfaktorer og styrmandsmedregning
BådtypeBådfaktorBrug cox. data i handicap beregningUndtagelser
8+XXXNej
4+ inrXXX.Ja
2+ inr.XXXJa
2x coastalXXX-5% reglen gælder ikke her, i mangel af cox.
4x+ coastalXXXNej