Manualen

Regattaadmin er designet til at være så intuitiv som mulig, desværre er der stadig visse steder hvor tingene ikke er intuitive. Derfor har jeg Skrevet denne korte vejledning.

Under den korte vejledning, har jeg tilføjet ekstra detaljer om de forskellige hjørner af regattaadmin.

Den Korte Vejledning

Før man laver startlisten, som man laver efter udløb af tilmeldingsfristen.

Løbsopsætning

 1. Udgangspunktet for en regatta er en kopi af en tidligere regatta
 2. Løbslisten tilpasses med hvilke løb, startgebyr, planlagt starttidspunkt, relaterede løb, etc.

RegattaSetup

 1. Mellemrum mellem løb
 2. Antal Baner / antal ergometre
 3. Reg - og Konto nummer

Generer Startliste

 1. Først kommer der et punkt der er ret manuelt.
  Kig på tilmeldingerne for at få en ide om hvornår de forskellige løb kan starte og hvilke der kan ligges sammen.
  Jeg arbejder pt. på at få disse informationer indbygget i løbslisteadministrationen
 2. Opdater starttidspunkterne, med de forventede starttidspunkter i menupunktet "Løbsliste Administration". Når alle løb har korrekt starttidspunkt, så tryk på "Gem" knappen, der både findes over og under listen.
 3. Lodtrækning. Foretag lodtrækning i alle løb. Lav evt. seeded lodtrækning for at få de hurtigste på banerne med lavest nummer. (husk at tryk på knappen "Opdater seedningtider i alle løb" inden der laves en "seeded" lodtrækning)
 4. I de løb hvor der er mere end [antal-baner] tilmeldte skal man gå ind i "Banefordeling og give roerne 2 (eller flere) forskellige starttidspunkter, det vil få dem til at blive delt ud i to heat. Det nye starttidspunkt vil ligeledes komme på startlisten
  1. VIGTIGT, del ikke stafetløbet i to dele før end alle er vejet ind, da banefordelingen sortere dem efter handicap.
  2. VIGTIGT hvis to løb skal roes samtidig, så vær sikker på de har samme distance.
 5. Problemløsning:
  • Vær sikker på at det er korrekt dato i løbet i løbslisten. Når der genereres startliste, så bruges den dato, der er sat i regattaSetup som udgangspunkt. Når der genereres startliste til de to dage, så gøres det til den dato, samt til den efterfølgende dato.

Startliste for 2. gang

Vær opmærksom på at de ændringer der er foretaget i startlisten via Heatadministartion eller Banefordeling så går de tabt, hvis man trykker på knappen, Generer Startliste.
En måde som man kan komme omkring dette på, er at søge for at de start-tidspunkter der står i Løbsliste Administration er dem som man vil have på startlisten.
Til at hjælpe med at få sat de rigtige start-tidspunkter på, er der info om antal starter inde i menupunktet løbslisteadministrationen.

Løbsafvikling

 1. Efter startlisten er genereret, kan man finde RAC filer her.
 2. upload. Her uploaded de tre filer (result, split, stroke)
 3. VIGTIGT: Resultaterne udskrives fra ergometertider.dk

Heatordninger

Der er implementeret en række forskellige heatordninger, de er beskrevet herunder

dffra
DFfRs heatordning kun med A finaler
dffrab
DFfRs heatordning med A og B finaler, (B-finaler kun ved min. 12 tilmeldte)
dffrabc
DFfR heatordning med B-,C-,D- finaler tilføjet.
dffrabcd2
DFfR heatordning med B-,C-,D- finaler men kun A/B semifinaler
afd
Bruges når der ikke skal foretages noget automatisk (fx. motion og begynder)
man
Bruges når der ikke skal foretages noget automatisk (fx. Ergometer)
8gp
Danner løb pga skemaet med timetrial etc.
fisa
Dette er FISAs heatordning,
tucup
TU-cup heatordning
masters
Handicaps er beregnet ud fra side X i kapronings reglementet. Løbet bliver afviklet i addelinger.
handicapfactor
Handicap bliver beregnet ud fra handicap faktorer. Der er en faktor til alle årgange. Løbet bliver afviklet i afdelinger.
enkeltstart
Skal bruges til løb hvor holdene startes enkeltvis. Afstanden mellem to starter defineres i regattaAdmin, men kan efter ændres efter generering af startlisten.

Handicap beregningsmetoder

Ved begrebet handicap forstås i denne sammenhæng, den tidsstraf, som et hold bliver pålagt, grundet deres sammensætning i forhold til de øvrige hold.

Et handicap, er altså en relativ størrelse der er afhængig af ens modstandere.

Valget af handicap beregning er baseret på følgende muligheder

Stafet
Beregningen er baseret på alder, køn og vælg. Se udregning i kaproningsreglementet
Slide
Udregningen er som ved Stafet, men ved løb i Åben klasse korrigeres der ikke for roerens alder
Master
Udregningerne er basseret på: Alders-gruppe, køn og bådtype, samt om holdet er et mix-hold.
LDK

Udregningerne er basseret på: Alder, køn og bådtype, samt om holdet er et mix-hold (Forskellen er altså at alderen variere for hvert på).

Bådfaktorer og styrmandsmedregning

BådtypeBådfaktorBrug cox. data i handicap beregningUndtagelser
8+XXXNej
4+ inrXXX.Ja
2+ inr.XXXJa
2x coastalXXX-5% reglen gælder ikke her, i mangel af cox.
4x+ coastalXXXNej