ALGE

Regattaadmin integrerer med ALGE TIMING, herunder opsætning af Meet i OPTIc3.NET samt export af resultater og realtime registrering af startsignal
Billedet viser et udpluk af de komponeneter som systemet indeholder
ALGE

 1. Målkamera og zoom objektiv
 2. Elektrisk gearhoved til justering af kamera
 3. (Der eksistere desuden 6 eksterne trådløse boxe til dette formål
 4. Strømforsyning til netværk. Kamaraet får strøm via netværkskablet.
 5. Stopknap til målgan (Wireless Timing Network Push Button)
 6. PC med Windows og ALGE TIMING (OPTIc3.NET) tidtagningssoftware
 7. TED-RX400. Modtagelse af startsignaler fra TED-TX400.
 8. Antenne + forlængerkabel og beslag, så modtagelsen af startsignaler kan flyttes udenfor.
 9. Seks stk TED-TX400. IKKE med i billedet ovenfor. Seks mobiled startenheder.

Opstilling af udstyr

I nedenstående beskrives hvordan de forskellige dele sættes sammen.

Kamera

Kameraet er den mest kostbare del af udstyret, så håndtér det med stor forsigtighed.

Montering af kamera på gearhead

Monteringen af kameraet er meget meget simpel, når man har styr på hvorledet klik-anordningen fungerer. Gearhovedet er udstyret med et beslag med en tilhørende klik-lås. Man gør sammenkoblingen af kamera og gearhoved mulig ved at trække udløserknappen på siden af gearhovedet tilbage. Det skal trækkes helt tilbage og man skal trykke på den lille knap for enden af armen, for at få den helt tilbage.
Hvis det ikke er klar, så findes der en video som viser sammenkoblingen

Kabler

Seks kabler skal monteres før tidtagningen virker.

 1. PC skal have strømkabel, da batterilevetiden er begrænset.
 2. Fra PC'ens Netværks(Ethernet) port skal der forbindes et kabel til strømforsyningen der levere strøm til Kameraet.
 3. Fra strømforsyningen skal der forbindes netværkskabel til Kameraet.
 4. Fra Kameraet skal der forbindes til følgende enheder:
  1. Gearhead skal forbindes til gearhead
  2. Zoomhead skal forbindes til objektivet
  3. Photocell skal forbunindes til TED-RX400
  Derudover kan der forbinde til følgende valgfri enheder
  • Pushbutton
 5. TED RX-400 skal have en antenneforlænger monteret og for enden af den skal antennen monteres.

Modtageren

Systemet han en modtager: TED RX-400
TED RX-400 kører på batteri og den skal have 6 stk AA batterier. Enheden tændes i bunden, ved at skyde den lille metal kontakt til siden.

Sendere

Systemet har i alt seks sendere. De er alle monteret i en lille sort kasse, så de kan tåle regnvejr. Den sorte kasse har antennen og startknappen ført ud af kassen. På den måde er der gode sendeforhold og det er lidt at give et startsignal.

Test of opstillingen

Systemet testes ved at klargøre et tilfærdigt løb i ALGE softwaren. Det er ikke mulig at give et startsignal hvis ikke computeren er klar til at modtaget signalet

Indstilling af udstyr

Når den fysiske opsætning er på plads, er det tid til at få billedet justeret på plads og få instillingerne til at passe med anbefalingerne.

Justering af kamera

Opstartsskærmen i OPTIc3.NET

Kameradialogen aktiveres ved at trykke på kameraknappen nede i vestre hjørne (som pilen viser).
Når kameraet virker korrekt, så er knappen grøn. Hvis knappen er rød er der ingen forbindelse til kameraet.

Coming from Her angives om målgang sker fra venstre eller højre.

Line scan rate Anbefalingen er 500, hvilket betyder at der tages 500 billeder i sekundet. Se side 20 i den officielle manual for yderligere info.

I nederste halvdel af dialogen er der fire faneblade. Det er kun de to første som er vigtige at kontrollere.

 1. På det første, som er den der vises når dialogen åbner kan man finindstille kameraet ved at bruge de forskelle knapper.
 2. Recoding lines. Before 1000, After 1500. Så optages der 2 sek før og 3 sek efter målgang.

Integration to regattaadmin

Vejledning

Opret ny regatta

Import af regatta

Re-import af regatta

Start af løb

Stop af løb

Fejlstart / tyvstart

Export af resultater

Fejlfinding

Målcamera

PC hyler

Hvis PC med ALGE software hyler fra højtallerne når man starter OPTIc3.NET så skyldes det at den modtager signal på C1 og C2. For at få støjen til at forsvinde, kan man enten deaktivere C1 og C2 ved at klikke på dem, men så kan man i sagen natur ikke modtage start og stop signaler.
Den korrekte måde at fjerne støjen på er at tænde for TED-RX400.

Målfoto

Stop af løb

Fejlstart / tyvstart

Export af resultater

Download hele regattaen
Show regatta xml